Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodne z RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest MIT MEDIA Group Sp. z o.o. („Administrator”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Spisaka 66, e-mail: biuro@mitmedia.pl

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, e-mail: biuro@mitmedia.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• A. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ta podstawa przetwarzania obejmuje między innymi konieczność umieszczenia danych osobowych w bazie Administratora celem rejestracji uczestnictwa w Tech Trade Show (zwane dalej „Wydarzeniem”), dokonanie pomiarów statystycznych, otrzymywania informacji i ofert od Administratora, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych produktów i usług Administratora.

• B. zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Umowa to, w naszym przypadku, zgłoszenie uczestnictwa w organizowanym przez Administratora Wydarzeniu. W przypadku rejestracji na stronie techtradeshow.pl, upoważnia się Administratorado przetwarzania danych niezbędnych do zapewnienia uczestnictwa w Wydarzeniu.

• C. po wyrażeniu zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być również przetwarzane w celu przesyłania informacji drogą elektroniczną w celach marketingowych, w tym promocji treści własnych Administratora – w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Strona internetowa techtradeshow.plwykorzystuje pliki cookie, służące do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na stronie przez naszych partnerów (Google, Facebook).

5. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne celem rejestracji uczestnika na Wydarzenie Tech Trade Show.