Geodezja

foto

Geodeta Mysłowice W 1990 roku w chodniku KWK "MysłowiceWesoła"

Geodeta Mysłowice. W 1990 roku w chodniku KWK "Mysłowice-Wesoła" została zabudowana eksperymentalna partia ocynkowanej obudowy górniczej. Przeprowadzona analiza składu środowiska korozyjnego w chodniku na przestrzeni czasu eksploatacji pozwala twierdzić, że elementy obudowy były narażone na oddziaływanie typowego środowiska kopalnianego zakwalifikowanego jako silny stopień agresywności.

Zobacz więcej ...

foto

Geodezja Mysłowice Termin części sprawdzającej

Geodezja Mysłowice. Termin części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego ustala się na dzień przypadający nie wcześniej niż 6 tygodni od daty wyznaczenia tego terminu przez Komisję Kwalifikacyjną. Możliwe jest za twoją zgodą przeprowadzenie części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego (egzaminu) w terminie przypadającym wcześniej.

Zobacz więcej ...


Copyright © 2019 Techtradeshow.pl