Zamów zaproszenie na wieczorny bankiet
TECH TRADE SHOW AWARDS

Informacje o uczestniku Gali

*Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w Gali TECH TRADE SHOW AWARDS. O udziale może decydować kolejność zgłoszeń.